Yazar: Ece Sara

7326 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma İmkanları

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) 09.06.2021 ve 31506 sayılı…

İntifa Hakkı Tesisi Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Tevkifata Tabi Midir?

İntifa hakkı tesisi işleminin vergilendirilmesi, uzun süredir tartışılmaktadır. Tartışmanın konusunu ise gayrimenkul sermaye iradı sayılan mal ve hakların…

Kripto Paralar ve Vergilendirmesine İlişkin Değerlendirmeler

GİRİŞ Kripto paraların finansal enstrümanlar olarak ekonomide ve hukuk düzleminde tanımlanması ve konumlandırılması tüm dünyada güncel bir tartışma…