Av. Ece Şara Tarı

Av. Ece Şara Tarı

Kıdemli Avukat

Ece, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış olup yerli ve/veya uluslararası ölçekte faaliyet gösteren firmalara vergisel konularında, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu anlamda, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde, uyuşmazlık başlangıcından mahkeme sürecinin sonuna kadar müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı firmaların faaliyetlerinin yürütümünde ihtiyaç duydukları konularda ve zamanlarda kendilerine vergi danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Ece, vergi incelemesi sürecinin yönetimi konusunda da önemli bir deneyime sahip olup vergi incelemeleri neticesinde karşılaşılacak vergisel riskin inceleme süresinde azaltılması hususunda mükelleflere danışmanlık etmekte ve bu süreçte kendilerini temsil etmektedir. Vergi hukuku alanındaki deneyimlerinden faydalanarak vergi verimliliğine odaklı yeniden yapılandırma ve tasfiye projelerinin yürütümünde de firmaların hukuki ve vergisel destek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.