Publications

"Prohibition of Discrimination in the Recruitment Process" , Özlem Bulut Penezoğlu, Yağmur Namazcı Şener and Ayşe Burçak Çoğ, Mondaq, May 12, 2022

“Law No. 7394 Introduces Major Amendments To The Turkish Tax Legislation, Nazlı Rona ve Ayşe Uzun, Mondaq, April 21, 2022

“Turkey: When Two Worlds Collide: Does A Social Network Provider Representative Create Nexus By Design?”, Nazlı Rona and Ayşe Uzun, Mondaq, December 2, 2021, Nazlı Rona ve Ayşe Uzun, Mondaq, December 2, 2021

“Turkey: Turkey Codifies The Mutual Agreement Procedure Guidelines”, Ayşe Uzun and İlgi Yıldırım, Mondaq, October 27, 2021

“Turkey: İntifa Hakkı Tesisi Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Tevkifata Tabi Midir?”, Zeynep Nalkıran and İlgili Yıldırım, Mondaq, June 7, 2021

“Turkey: Taxing The Digital: Recap Of Turkish Perspective”, Ece Şara, Mondaq, February 12, 2021

“Turkey: Dijital Reklam Stopajında Gelinen Nokta”, Zeynep Kılavuz, Mondaq, January 8, 2021

“Telefona indirdiğimiz uygulamaların vergisi var mı?”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Ekonomist Newspaper, May 7, 2020

“Mülk sahipleri ve kiracılar için neler değişiyor – 1”, Interview with Ahmet Karabıyık, Hürriyet Newspaper, July 28, 2020

“Turkey: 2012 Year in Review”Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, January 8, 2013

“Anonim Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabı Yasağına İlişkin İstisnaların Şirket Yapılandırmaları Açısından Değerlendirilmesi”Yusuf Gökhan Penezoğlu, Regesta, Volume 2, Issue 1, 2012/1

“Turkey: 2011 Year in Review”, Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, December 19, 2011

International Arbitration in Tax Disputes: A View From Turkey”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Internatıonal and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 11 Nisan 2011

“Approach to Pharmaceutical Comparables Flawed, Court Rules”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Internatıonal and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, April 11, 2011

“International Arbitration in Tax Disputes: A View From Turkey”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, April 11, 2011

“Delayed Accrual of Interest on Tax Refunds Ruled Unconstitutional”, Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: News Stories, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, July 15, 2011

“4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’na İlişkin Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 6111)”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Legal Mali Hukuk Dergisi (Financial Law Journal), 2011, Issue 75

Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Book by Yusuf Gökhan Penezoğlu, Kazancı Publishing, 2004

Konişmentonun teslimdeki rolü ve konişmentosuz teslimde taşıyanın sorumluluğu (The role of the bill of lading at the delivery and the carrier's liability of the delivery without presantation of the bill of lading), Yeditepe University, Institute of Social Sciences, Law, 2008