Bölünme Hizmetleri

  • Tam veya kısmi bölünme işlemlerinin, firmanın amaçladığı yapı kapsamında vergisel ve hukuki olarak değerlendirilmesi,
  • Planlanan yapı için zaman çizelgesi hazırlanarak proje süresinin belirlenmesi
  • Bölünme bilançosunun hazırlanmasında vergisel destek sağlanması,
  • Tam veya kısmi bölünme sürecine ilişkin gerekli tüm evrakın (Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları, kısmi bölünme Sözleşmesi/Planı vb.) hazırlanması,
  • Bakanlık temsilcisi atanması sürecinin yönetimi,
  • Genel Kurul’un yapılmasına destek sağlanması,
  • Tam veya kısmi bölünme için hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir Raporu’nun değerlendirilmesi,
  • Ticaret sicil başvuru ve işlemlerinin yönetilmesi ve takibi,
  • İşleme ilişkin ilgili makamlara bildirimde bulunulması