Diğer Yapılandırma Hizmetleri

  • Tasfiye sürecinin vergisel ve hukuki analizinin yapılması ve gerekli belgeler hazırlanarak tüm sürecin ilgili makamlar nezdinde (vergi daireleri, ticaret sicili, vb) yönetilmesi ve takibi.
  • Şirket kuruluşu sürecinin vergisel ve hukuki analizinin yapılması ve gerekli belgeler hazırlanarak tüm sürecin ilgili makamlar nezdinde (vergi daireleri, ticaret sicili, vb) yönetilmesi ve takibi.
  • Tür değişikliği sürecinin vergisel ve hukuki analizinin yapılması ve gerekli belgeler hazırlanarak tüm sürecin ilgili makamlar nezdinde (vergi daireleri, ticaret sicili, vb) yönetilmesi ve takibi.
  • Hisse devri sürecinin vergisel ve hukuki analizinin yapılması ve gerekli belgeler hazırlanarak tüm sürecin ilgili makamlar nezdinde (vergi daireleri, ticaret sicili, vb) yönetilmesi ve takibi.