Gayrimenkul Hukuku Hizmetleri

  • Gayrimenkul projelerinin hukuki ve vergisel yapısının değerlendirilmesi
  • Bu projelerin vergi efektif olarak kurgulanmasında görüş verilmesi ve alternatif yapıların oluşturulması
  • Proje kapsamında imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması
  • Pazarlık görüşmelerine katılınması
  • Proje kapsamında hazırlanması gereken belgelerin hazırlanması ve ilgili makamlara sunulması
  • Sürecin ilgili makamlar (Tapu Müdürlükleri, Belediyeler vs) nezdinde takibinin yapılması