Mevzuat Takibi Hizmetleri

Vergi mevzuatının sürekli değişikliğe uğraması, firmaların vergi düzenlemelerine uyumunu zorlu hale getirerek vergisel risklerle karşı durumun takibini zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda, firmanın faaliyet kolu ve organizasyon şemasını dikkate alarak firma yapısına etki edebilecek nitelikteki vergi değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapmaktayız.

Bu bilgilendirmeler ile, firmaların vergisel yükümlülüklere uyumunu sağlamanın yanında, vergi istisnaları ve indirimleri gibi finansal olarak pozitif sonuç doğurabilecek kalemlere dikkat çekerek finansal optimizasyona destek sağlamayı amaçlamaktayız.