Şirketler Hukuku Hizmetleri

  • Şirketin operasyon yapısı dahilinde karşılaştığı hukuki çekincelere ilişkin görüş verilmesi
  • Şirket yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yapılması ve ilgili dokümanların hazırlanması
  • Sermaye artırım veya azatlım kararları kapsamında ilgili dokümanların hazırlanması ve takibi
  • Şirketin tabi olduğu özel mevzuat (sermaye piyasası, enerji piyasası vb) hükümleri kapsamında değerlendirmelerde bulunulması
  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi
  • Tüm işlemler ve gündelik avukatlık hizmetleri