Vergi İnceleme Süreci Yönetimi Hizmetleri

  • Vergi inceleme sürecinde, vergi denetmeni nezdinde Şirketin birincil muhatabı olarak sürecin yürütülmesi
  • Bu suretle vergi denetmenleri ile görüşme ve yazışmaların koordinasyonu ve yönetilmesi;
  • Vergi incelemesinde vergi denetmenleri tarafından talep olunan belge ve bilginin Şirket ile işbirliği halinde hazırlanması ve vergi denetmenine sunulması;
  • Vergi inceleme sürecinde, inceleme sonucunda çıkabilecek vergisel riskin optimum seviyeye indirilmesi;
  • Vergi incelemesi sonuçlarının öngörülerek, olası ihtilaf halinde ihtiyaç duyulacak argümanların geliştirilmesi ve sunulması.
  • Konu hakkındaki güncel gelişmelerin raporlanması.