Vergi Yargısı Avukatlık Hizmetleri

 • İhtirazi kayıt ile dava açılmasının istenmesi halinde, ilgili beyannameler eşliğinde verilecek ihtirazi kayıt dilekçelerinin hazırlanması
 • Dava dilekçelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Savunma dilekçelerinin değerlendirilmesi ve yanıt dilekçelerinin hazırlanarak sunulması
 • Duruşmalara katılım
 • Mahkeme kararlarının değerlendirilmesi
 • İstinaf/ istinafa yanıt dilekçelerinin hazırlanarak sunulması
 • İstinaf kararlarının değerlendirilmesi
 • Temyiz/ temyize yanıt dilekçelerinin hazırlanarak sunulması
 • Danıştay kararlarının değerlendirilmesi
 • Kesin kararın aleyhe olması halinde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru alternatifinin değerlendirilmesi, başvuru yapılması ve sürecin takibi
 • Konu hakkındaki güncel gelişmelerin raporlanması.