Vergisel Risk Analizi Danışmanlığı

Vergi mevzuatının yoruma açık komplike yapısı firmaların vergi düzenlemeleri karşısındaki konumunun tespitini zorlaştırmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu risklerin saptanması ve azaltılması için çekince yaratan hususlarda sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile gerek mevcut gerekse yeni kurulacak yapılardaki vergi risklerini ortaya koyarak, bu riskleri minimize edecek yapıların kurgulanmasına yardım etmekteyiz.

Hem Türk hem de uluslararası vergi mevzuatı kapsamındaki bilgi ve birikimimiz ile operasyonunuz kapsamında karşılaşacağınız her türlü vergisel çekincenin gerek İdare’nin yorumlarına gerekse yargı mercileri nezdindeki kararlara dayanarak sunacağımız görüşlerimiz sonucunda ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız.