Kategori: Uncategorized

RAKAMLARLA DİJİTAL EKONOMİ

Dijital ekonominin tam bir tanımı olmadığından, büyüklüğünün ölçümlenmesi çok zor. Farklı tanımlara göre dijital ekonomi, toplam dünya ekonomik…

Dijital Reklam Stopajında Gelinen Nokta

Dijital ekonominin vergilendirilmesi, bilindiği üzere tüm dünyada sıcak bir gündem maddesi. Konu uluslararası düzlemde sıkça ve hararetli olarak…

Kripto Paralar ve Vergilendirmesine İlişkin Değerlendirmeler

GİRİŞ Kripto paraların finansal enstrümanlar olarak ekonomide ve hukuk düzleminde tanımlanması ve konumlandırılması tüm dünyada güncel bir tartışma…

İntifa Hakkı Tesisi Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Tevkifata Tabi Midir?

İntifa hakkı tesisi işleminin vergilendirilmesi, uzun süredir tartışılmaktadır. Tartışmanın konusunu ise gayrimenkul sermaye iradı sayılan mal ve hakların…