Yayınlarımız

“İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık Yasağı” , Özlem Bulut Penezoğlu, Yağmur Namazcı Şener ve Ayşe Burçak Çoğ, Mondaq, 12 Mayıs 2022

“Law No. 7394 Introduces Major Amendments To The Turkish Tax Legislation, Nazlı Rona ve Ayşe Uzun, Mondaq, 21 Nisan 2022

“Turkey: When Two Worlds Collide: Does A Social Network Provider Representative Create Nexus By Design?”, Nazlı Rona ve Ayşe Uzun, Mondaq, 2 Aralık 2021

“Turkey: Turkey Codifies The Mutual Agreement Procedure Guidelines”, Ayşe Uzun ve İlgi Yıldırım, Mondaq, 27 Ekim 2021

“Turkey: İntifa Hakkı Tesisi Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Tevkifata Tabi Midir?”, Zeynep Nalkıran ve İlgili Yıldırım, Mondaq, 7 Haziran 2021

“Turkey: Taxing The Digital: Recap Of Turkish Perspective”, Ece Şara, Mondaq, 12 Şubat 2021

“Turkey: Dijital Reklam Stopajında Gelinen Nokta”, Zeynep Kılavuz, Mondaq, 8 Ocak 2021

“Telefona indirdiğimiz uygulamaların vergisi var mı?”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Ekonomist, 7 Mayıs 2020

“Mülk sahipleri ve kiracılar için neler değişiyor – 1”, Ahmet Karabıyık ile Röportaj, Hürriyet, 28 Temmuz 2020

“Turkey: 2012 Year in Review”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 8 Ocak 2013

“Anonim Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabı Yasağına İlişkin İstisnaların Şirket Yapılandırmaları Açısından Değerlendirilmesi”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Regesta, Cilt 2, Sayı 1, 2012/1

“Turkey: 2011 Year in Review”, Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 19 Aralık 2011

International Arbitration in Tax Disputes: A View From Turkey”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Internatıonal and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 11 Nisan 2011

“Approach to Pharmaceutical Comparables Flawed, Court Rules”, Tax Notes Internatıonal and Transfer Pricing Expert and Tax Notes Transfer Pricing Center and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: News Stories, Yusuf Gökhan Penezoğlu, 10 Mayıs 2011

“International Arbitration in Tax Disputes: A View From Turkey”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, 11 Nisan 2011

“Delayed Accrual of Interest on Tax Refunds Ruled Unconstitutional”, Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: News Stories, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 15 Temmuz 2011

“4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’na İlişkin Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 6111)”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Legal Mali Hukuk Dergisi, 2011, Sayı 75

Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Kazancı Yayınları, 2004

Konişmentonun teslimdeki rolü ve konişmentosuz teslimde taşıyanın sorumluluğu (The role of the bill of lading at the delivery and the carrier’s liability of the delivery without presantation of the bill of lading), Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Bilim Dalı, 2008