Yayınlarımız

“Constitutional Court Annuls The Tax Security Provision Of The Digital Services Tax Law No.7194”, Ayşe Uzun Nurili, İlgi Naz Yıldırım, Mondaq, 20 Eylül 2023

“The good, the bad and the ugly: negotiating leaver and vesting provisions on venture capital deals – Turkey”, Özlem Bulut Penezoğlu, Ayşe Burçak Çoğ, Humphreys Law, 12 Temmuz 2023

“Is Every Electronic Contract a Smart Contract”, Ece Tok, Cemre Tunca, Mondaq, 27 Şubat 2023

“Tax Waiver on Stock Buybacks by Turkish Resident Companies”, Ayşe Uzun Nurili, Mondaq, 23 Şubat 2023

“Restrictions on Internet Sales in Competition Law “, Cemre Tunca, Atakan Yılmaz, Mondaq, 31 Ocak 2023

“Her Elektronik Sözleşme Bir Akıllı Sözleşme Midir?”, Ece Tok, Cemre Tunca, Mondaq, 26 Ocak 2023

“Rekabet Hukukunda İnternetten Satış Sınırlamaları”, Cemre Tunca ve Atakan Yılmaz, Mondaq, 25 Kasım 2022

Renaissance in Smart Contracts : Blockchain, Özlem Bulut Penezoğlu ve Mine Çınar, Mondaq, 28 Ekim 2022

Fundamental Changes In The Consumer Protection Law Are Round The Corner , Mine Çınar, Yağmur Namazcı Şener ve Cemre Tunca, Mondaq, 29 Eylül 2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Esaslı Değişiklikler Kapıda, Yağmur Namazcı Şener ve Cemre Tunca, Mondaq, 12 Eylül 2022

Evaluation of Recent Banking Regulation and Supervision Agency Decisions Regarding the Limitation of Cash Commercial LoansEce Tok, Ahmet Atdağ ve Özlem Bulut Penezoğlu, Mondaq, 8 Ağustos 2022

Kripto Varlıkların İlk Arzının (ICO) Türk Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi, Özlem Bulut Penezoğlu ve Ece Tok, Mondaq, 21 Haziran 2022

“İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık Yasağı” , Özlem Bulut Penezoğlu, Yağmur Namazcı Şener ve Ayşe Burçak Çoğ, Mondaq, 12 Mayıs 2022

“Law No. 7394 Introduces Major Amendments To The Turkish Tax Legislation, Nazlı Rona ve Ayşe Uzun, Mondaq, 21 Nisan 2022

“Turkey: Turkey Codifies The Mutual Agreement Procedure Guidelines”, Ayşe Uzun ve İlgi Yıldırım, Mondaq, 27 Ekim 2021

“Turkey: İntifa Hakkı Tesisi Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Tevkifata Tabi Midir?”, Zeynep Nalkıran ve İlgi Yıldırım, Mondaq, 7 Haziran 2021

“Turkey: Dijital Reklam Stopajında Gelinen Nokta”, Zeynep Kılavuz, Mondaq, 8 Ocak 2021

“Telefona indirdiğimiz uygulamaların vergisi var mı?”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Ekonomist, 7 Mayıs 2020

“Mülk sahipleri ve kiracılar için neler değişiyor – 1”, Ahmet Karabıyık ile Röportaj, Hürriyet, 29 Temmuz 2020

“Turkey: 2012 Year in Review”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 8 Ocak 2013

“Turkey: 2011 Year in Review”, Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global and Tax Notes International: Special Reports, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 19 Aralık 2011

“Approach to Pharmaceutical Comparables Flawed, Court Rules”, Tax Notes Internatıonal and Transfer Pricing Expert and Tax Notes Transfer Pricing Center and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: News Stories, Yusuf Gökhan Penezoğlu, 10 Mayıs 2011

“International Arbitration in Tax Disputes: A View From Turkey”, Worldwide Tax Treaties and Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: Viewpoint, Yusuf Gökhan Penezoğlu, 11 Nisan 2011

“Delayed Accrual of Interest on Tax Refunds Ruled Unconstitutional”, Tax Notes International and Tax Notes Today International and Tax Notes Today Global: News Stories, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Tax Notes, 15 Temmuz 2011

“4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’na İlişkin Yargı Kararları ve Özelgeler Işığında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 6111)”, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Legal Mali Hukuk Dergisi, 2011, Sayı 75

Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Yusuf Gökhan Penezoğlu, Kazancı Yayınları, 2004

Konişmentonun teslimdeki rolü ve konişmentosuz teslimde taşıyanın sorumluluğu (The role of the bill of lading at the delivery and the carrier’s liability of the delivery without presantation of the bill of lading), Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Bilim Dalı, 2008